Quy chế hoạt động

 
HIỆP HỘI CÁ TRA VIỆT NAM 
—————— 
Số:  ………………..    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————
Cần Thơ, ngày    tháng    năm 20..   
 
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÁ TRA THỦY SẢN VIỆT NAM
Hiệp hội Cá tra Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nuôi, chế biến, xuất khẩu và các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ hỗ trợ ngành cá tra Việt Nam.
Website thương mại điện tử cá tra thủy sản Việt Nam (sau gọi tắc tắt là website) được thành lập từ bởi Hiệp hội cá Tra Việt Nam. Hiệp hội Cá tra Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nuôi, chế biến, xuất khẩu và các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ hỗ trợ ngành cá tra Việt Nam.
Website cung cấp thông tin và tạo môi trường kinh doanh rộng mở cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra trong nước và là điểm mua hàng tin cậy cho đối tác nước ngoài đối với sản phẩm cá tra Việt Nam.
I) Nguyên tắc chung
Website do Hiệp hội cá Tra Việt Nam (HH CTVN) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên website là các thương nhân, tổ chức trong và ngoài nước cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được pháp luật Việt Nam và các quốc gia HH CTVN sở tại chính thức công nhận và được HHCTVN cho phép sử dụng dịch vụ do Website cung cấp.
Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu sản phẩm được thực hiện trên Website.
Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Website tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật Việt Nam và luật thương mại quốc tế..
Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam và Luật thương mại quốc tế.. Thành viên khi tham gia vào phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của website.
II) Quy định chung
Tên Miền Website Thương mại Điện tử: www.mekongfishmarket.com
Người bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm, giới thiệu về công ty.
Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng bán trên website. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
Thành viên: bao gồm cả người bán lẫn người mua.
- Thành viên tham gia giao dịch trên là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.
- Thành viên  ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản trị website chính thức công nhận sẽ được phép sử dụng dịch vụ tại website.
- Khi thành viên đăng ký là thành viên của website, thành viên thương nhân, tổ chức cần hiểu rằng:
+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
+ Thành viên có thể xem sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.website.
- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của WebsiteViệt Nam. Nếu qui định nào chưa được đưa vào quy chế này thì được tham chiếu theo Luật thương mại điện tử của Việt Nam hiện hành.
III) Quy trình giao dịch
Quy trình dành cho người mua hàng
Khi có nhu cầu mua hàng trên website, người mua nên thực hiện theo các bước sau đây:
- Đăng nhập tài khoản trên website;
- Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ và các người bán mà người mua đang quan tâm.
- Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà người mua đang có nhu cầu mua. (có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những người bán khác trên website để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó).;
- Dựa trên thông tin tham khảo được từ người bán sản phẩm hay, dịch vụ người mua có thể liên hệ với chủ gian hàng qua thông tin liên hệ trên gian hàng để hỏi về thêm về thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc đến gặp trực tiếp người bán hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ;
- Người mua đưa ra quyết định đặt hàng và chọn cách thức giao dịch tùy theo chính sách của từng gian hàng đặt ra;
- Người mua và người bán tiến hành giao dịch mua bán thông qua hợp đồng ngoại thương hoặc các hình thức giao kết khác thông qua website hoặc quan hình thức khác;
- Người bán mua và người bán tự chịu trách nhiệm về khâu giao nhận hàng, thanh lý đơn hàng và giải quyết khiếu nại sau bán hàng (nếu có).
- Hiệp Hội Cá Tra Việt Nam không tham gia hoặc chịu trách nhiệm trong việc ký kết hợp đồng giữa người mua và người bán.
Quy trình dành cho người bán hàng
a) Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:
Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.
Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản (MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 12.
Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp, hoặc gif.
b) Đưa nội dung lên website:
Để đưa tin bài lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:
- Đăng nhập với thông tin đã được đăng ký tại website.
- Vào quản lý gian hàng để tiến hành đăng bán các sản phẩm lên website.
Chính sách giao nhận vận chuyển
Sau khi nhận được yêu cầu mua hàng từ người mua.
Người bán và người mua sẽ thỏa thuận về điều kiện giao hàng và giá cả phục vụ cho giao dịch.
Hình thức vận chuyển có thể thông qua hãng tàu, dịch vụ logistic hoặc hình thức khác theo thỏa thuận của các bên.
Chính sách bảo trì, bảo hành
Người bán có trách nhiệm đảm bảo chất lượng, số lượng hàng hóa cho người mua như trong cam kết về sản phẩm.
Người mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện người bán trong trường hợp sản phẩm được nhận không đúng với chất lượng ban đầu đã cam kết.
Điều kiện đổi trả Giải quyết tranh chấp
Khi có nhu cầu đổi trả sản phẩm, người mua liên hệ trực tiếp với người bán. Trường hợp không được giải quyết được yêu cầu: tranh chấp, người mua có thể gửi phản hồi về website, website sẽ hỗ trợ trong khả năng cho phép.:
Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại
Người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website.
Người có trách nhiệm cao nhất nhận hồ sơ giải quyết tranh chấp tại HHCTVN:
Tổng thư ký
Hiệp hội cá Tra Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà VCCI, số 12 đường Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Hotline: (+0084) 7103 819 091 Fax (+0084) 710 819 003
Email: vietnam.office@vnpangasius.com
Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại
Người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website.
Người mua có thể gửi khiếu nại tại địa chỉ:
Hiệp hội cá Tra Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà VCCI, 12 đường Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Hotline: 0084 7103 819 091 Fax 0084 710 819 003
Email: vietnam.office@vnpangasius.com
Các bên tham gia tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, các thành viên bán sản phẩm, dịch vụ trên website phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Các đơn vị tham gia có hành vi gian lận trong kinh doanh xử phạt theo quy định của pháp luật. Bên bán sản phẩm cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với bên bán sản phẩm cần có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị website. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán, Hiệp hội cá Tra Việt Nam sẽ có biện pháp cảnh báo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm sẽ, chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán, đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.
Trong trường hợp thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền khởi kiện cơ quan pháp luật hoặc cơ quan trọng tài quốc tế theo quy định trong hợp đồng.
Hiệp hội cá Tra Việt Nam liên kết với Trung tâm trọng tài quốc tế tại Việt Nam gọi tắt là VIAC. Trong hợp đồng thương mại, khuyến khích thành viên sử dụng điều khoản xử lý tranh chấp thông qua Trung tâm VIAC.
IV) Quy trình qui định thanh toán dịch vụ
Mức phí sử dụng dịch vụ của website được công bố cập nhật chính thức công khai. Hiệp hội cá Tra không chấp nhận mọi báo giá dịch vụ không thuộc Quy chế mức phí do Ban quản trị website ban hành.
Tài khoản thanh toán sử dụng dịch vụ của website thuộc sở hữu của Hiệp hội cá Tra Việt Nam. Hiệp hội cá Tra không chịu mọi trách nhiệm về tổn thất tài chính do khách hàng chuyển cho cá nhân có tham gia vận hành website của Hiệp hội cá Tra Việt Nam. Thông tin chi tiết như sau:
Tài khoản tiền Việt Nam
-           Chủ tài khoản: Hiệp hội cá Tra Việt Nam
-           Số tài khoản: 0111000199325
-           Tên ngân hàng: Vietcombank Cantho
Tài khoản tiền ngoại tệ
-           Chủ tài khoản: VIETNAM PANGASIUS ASSOCIATION
-           Số tài khoản: 0111370209369
-           Tên ngân hàng: Vietcombank Cantho
Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:
Trả trước, Điện chuyển tiền (T/T).
Thư tín dụng (L/C).
Nhờ thu trả chậm (documents against acceptance - viết tắt: D/A).
Nhờ thu trả ngay (Documents against Payment - viết tắt: (D/P).
Ngoài ra có thể sử dụng các phương thức thanh toán khác theo thỏa thuận của người mua và người bán
V) Đảm bảo an toàn giao dịch
Ban quản trị sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà người bán đăng sản phẩm trên website nhằm đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.
Ngưởi bán phải cung cấp thông tin đầy đủ theo form mẫu yêu cầu trong mỗi gian hàng đăng bán sản phẩm.
Người mua không đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, chịu trách nhiệm thanh toán thông qua các dịch vụ thanh toán quốc tế đảm bảo. Trong trường hợp người mua liên hệ trực tiếp với người bán và không sử dụng phương thức giao nhận an toàn thì người mua phải chịu trách nhiệm về việc giao tiền trước cho người bán.
Website không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên về thông tin có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin thương mại của người mua khi thành viên sử dụng qua dịch vụ chat Internet hoặc email ngoài hệ thống website này.
Trong trường hợp người mua liên hệ trực tiếp với người bán và không sử dụng phương thức giao nhận an toàn thì người mua phải chịu trách nhiệm về việc giao tiền trước cho người bán.
Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế hoạt động của website và quy định của pháp luật.
Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật Việt Nam yêu cầu mà không vi phạm Luật thương mại quốc tế.
VI) Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
1) Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và đảm bảo quyền lợi chung cho các thành viên tham gia thương mại minh bạch.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2) Phạm vi sử dụng thông tin
Sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
- Gửi các thông báo về các hoạt động, trao đổi thông tin giữa thành viên và website;
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3) Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website.
4) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhânThành viên
-          Hiệp hội cá Tra Việt Nam
-          Trụ sở chính: Lầu 6, tòa nhà VCCI, số 12 đường Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
-          Email: vietnam.office@vnpangasius.com
5) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhânthành viên của mình.
-          Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu thực hiện việc này.
-          Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản trị sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
6) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
- Thông tin cá nhân của thành viên trên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, website sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của website theo quy định hiện hành chung của việc bảo mật dữ liệu trên các website.
- Ban quản lý yêu cầu các cá nhân thành viên khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân đại diện giao dịch cho pháp nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
VII) Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Ban quản trị website yêu cầu các cá nhân đại diện cho pháp nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại , số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người mua pháp nhân  đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến người bán có liên quan trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do người bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.
Website luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho người mua từ người bán cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan mâu thuẩn giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích người mua.
VIII) Quản lý thông tin xấu
1. Quy định thành viên:
Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Thành viên không sử dụng dịch vụ của website vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật sẽ bị xử lý theo qui định của Luật liên quan thương mại điện tử Việt Nam hoặc của các nước thành viên có liên quan.
Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của trong bản Quy chế này.
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website.
2) Các sản phẩm giao dịch tại website phải là sản phẩm liên quan đến ngành thủy sản.
Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại website.
Danh sách sản phẩm cấm giao dịch gồm các sản phẩm, dịch vụ không thuộc ngành thủy sản và:
- Hóa chất độc hại; tiền chất; sử dụng trong ngành thủy sản có thể gây hại cho người tiêu dùng hoặc môi trường, các loài thủy sản.
- Thực vật, động vật hoang dã.;
- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép của Việt Nam theo qui định tại thời điểm giao dịch, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người; Các qui định về thủy sản cấm khai thác hoặc mua bán theo qui định của Luật quốc tế bảo vệ bền vững ngành thủy sản.
- Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chưa được sử dụng tại Việt Nam; qui định sử dụng theo Bộ y tế Việt Nam ban hành tại thời điểm giao dịch.
- Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng...)
- Các sản phẩm và hàng hóa cấm mua bán trao đổi theo quy định của pháp luật.
Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên website
- Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
- Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
- Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
- Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
- Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
- Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
- Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
- Các hình thức quảng cáo vi phạm theo quy định của pháp luật.
Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Website TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:
Người bán gửi thông tin về công ty, cá nhân muốn mở gian hàng trên WEBSITE. Sau khi được cấp tài khoản gian hàng người bán mới có thể đăng bán các sản phẩm của mình.
Ban quản trị website sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của người bán nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
Ban quản trị website có quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước nếu thông tin gian hàng có thể gây hại đến uy tín ngành thủy sản Việt Nam, đe dọa đến thương mại ngành hàng do vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc Luật quốc tế.
IX) Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
Ban quản trị website cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của website, Ban quản trị website sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.
Khi thực hiện các giao dịch trên website, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
Ban quản lý cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Website TMĐT qua địa chỉ email chính thức của Hiệp hội cá Tra Việt Nam: vietnam.office@vnpangasius.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia website.
Tuy nhiên, Ban quản lý sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.
X) Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website
1) Quyền của Ban quản lý website
Ban quản lý website sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà website nêu ra.
Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
Ban quản lý website có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên website.
Ban quản lý website sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của website.
Ban quản lý website có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của website, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
Ban quản lý website giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của website. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
Ban quản lý website giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và khả năng của website và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
2) Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Website
Ban quản lý website có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên website thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
Ban quản lý website chịu trách nhiệm xây dựng Website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động trong điều kiện và phạm vi cho phép. Ban quản lý sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên website.
Ban quản lý website có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Website sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại. Nếu những phản ánh là đúng, website sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin bị phản ánh. Tùy theo mức độ sai phạm sẽ có phướng án giải yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên người bán.
Ban quản lý website chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của website.
Ban quản lý website sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá ra thị trường nước ngoài, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia website.
Ban quản lý website sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của website và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho thành viên thì không phải chịu trách nhiệm liên đới.
XI) Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia website
 1. Quyền của Thành viên website
Khi đăng ký trở thành thành viên của website và được đồng ý, thành viên sẽ được mua hàng hóa bán tại website.
Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch và đăng bán sản phẩm của mình trên website.
Thành viên sẽ được nhân viên hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên WEBSITE.
Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho website.

Nghĩa vụ của thành viên website


Thành viên không được hành động gây mất uy tín của dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website.
Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của ban quản lý website trong Quy định này.
Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.
Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua website.
Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên website.
Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho và những thông tin đang tải lên là chính xác.
Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
XII)  Điều khoản áp dụng
Quy chế của Website chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Website có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên WebsiteViệt Nam cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Quy chế hoạt động sẽ được cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.
XIII)   Điều khoản cam kết
Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với theo thông tin dưới đây để được giải đáp:
Hỗ trợ khách hàng
Hiệp hội cá Tra Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà VCCI, 12 đường Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại: 07103 819091
TM.BCH HIỆP HỘI CÁ TRA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Ts. Nguyễn Việt Thắng
 
 

sản phẩm nổi bật

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
 • Cân nặng: 40 gram
 • Hình thức đóng gói: 400gr/box x 10/carton
Công ty TNHH Hùng Cá
 • Nguồn gốc: Cá Tra được tìm thấy phổ biến nhất ở Việt Nam. Phần lớn các trang trại nuôi cá được đặt tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ.
 • Thị trường: Cá tra rất phù hợp cho những bữa ăn ngon của mọi gia đình ở nhiều nước trên thế giới.
 • Phương pháp nấu: Ngon nhất là cá Tra nướng, kho, sa tế, nướng vỉ, chiên, hun khói, hấp. Thịt cá sẽ duy trì độ ẩm trong khi chế biến.
 • Thông tin liên quan: Ngày nay, cá Tra phi lê đã được biết đến như một trong những sản phẩm được quản lý chất lượng chặt chẽ trong ngành công nghiệp thực phẩm. Cá Tra được nuôi bằng ngũ cốc đậu nành để đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, kết cấu thịt, và hương vị của miếng cá.
 • Kích thước: 30 gr
Công ty TNHH Hùng Cá
 • Cân nặng: 0 gram
 • Tỉ lệ mạ băng: 0
 • Nguồn gốc: Cá Tra được tìm thấy phổ biến nhất ở Việt Nam. Phần lớn các trang trại nuôi cá được đặt tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ.
 • Thị trường: Cá tra rất phù hợp cho những bữa ăn ngon của mọi gia đình ở nhiều nước trên thế giới.
 • Phương pháp nấu: Ngon nhất là cá Tra nướng, kho, sa tế, nướng vỉ, chiên, hun khói, hấp. Thịt cá sẽ duy trì độ ẩm trong khi chế biến.
 • Thông tin liên quan: Ngày nay, cá Tra phi lê đã được biết đến như một trong những sản phẩm được quản lý chất lượng chặt chẽ trong ngành công nghiệp thực phẩm. Cá Tra được nuôi bằng ngũ cốc đậu nành để đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, kết cấu thịt, và hương vị của miếng cá.
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
 • Kích thước: 170g – 220g/ 220g – 330g
 • Hình thức đóng gói: Túi 1kg có rider x 10/ thùng

Đăng ký nhận tin:
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Vui lòng điền thông tin bên dưới và gửi tin nhắn cho chúng tôi để được giải đáp các vấn đề mà bạn quan tâm. Rất hận hạnh được phục vụ quý khách!
;
Đang xử lý...