PANGA PORTION

Call to order:
 • 1800.1060 (Free)
 • 08.38102102 (7:30 - 22:00)


Add to cart
Request sample

Product detail

Product name PANGA PORTION
Glazing 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%
Size + 65 gr/pc +/- 5g (50mm x 66mm x 15mm) + 100 gr/pc +/- 5g (50mm x 106mm x 15mm) + 125 gr/pc +/- 5g (50mm x 132mm x 15mm)
Packing Interleaved, 5kgs/master carton; 5kgsx2/master carton, Blue PE bag
Description White Meat, Skinless, Boneless

Product similar

ASIA COMMERCE FISHERIES JOINT STOCK COMPANY
 • Packing: IQF, bulk 10 kg/Carton
 • Specifications: Pangasius whole headless & gutted, skin on clean, bone in, tail off, steak
 • Size: 300-500, 500-700, 700-1000 (gram/ piece) (Size by whole fish H & G)
 • Glazing: 0- 20% (depend on customer’s requirement)
ASIA COMMERCE FISHERIES JOINT STOCK COMPANY
 • Packing: Block: 2 x 5kg/Carton or IQF: 1 kg plainbag with rider x 10/ Carton; 1kg printedbag x 10/ carton; bulk 5kg/ Carton, bulk 10kg/carton.
 • Specifications: Skinless, boneless, red meat on, fat on, belly on
 • Size: 60-90, 90-120, 120-170, 170-220 and 220-up (gram/ fillet) or 2-3, 3-5, 5-7, 7-9, 9-11, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-up (oz/ fillet)
 • Glazing: 0- 20% (depend on customer’s requirement)
INTERNATIONAL DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION (IDI)
 • Size: 170g-220g
 • Glazing: 10%
 • Packing: Bulk/cartons (10lbs, 15lbs, 20lbs or 5kgs, 7kgs, 10kgs, 20kgs); or Plain PE bags/rider IWP/IVP (1lb, 2lbs, 2.5lbs or 1,000g, 1,500g, 2,500g, 3,000g)

Subcribe:
Subscribe
Hỗ trợ trực tuyến
Vui lòng điền thông tin bên dưới và gửi tin nhắn cho chúng tôi để được giải đáp các vấn đề mà bạn quan tâm. Rất hận hạnh được phục vụ quý khách!
;
Process...